Duet

Project team: Gimill Mual, Jeroen de Vries, Aaqil Wazir
Locatie: Nieuw vennep
Start: 2019
Oplevering: 2024
Status: Omgevingsvergunning
Opdrachtgever: Timpaan BV

Nieuw-Vennep is een van de twee plaatsen die officieel gesticht werden na de drooglegging van de Haarlemmermeer. Het centrum ligt op de kruising van de Venneperweg en de Hoofdvaart. Aan de Venneperweg, tegenover winkelcentrum De Symfonie, op de kavel waar voorheen lokaal café-restaurant de Bolle Olifant was gevestigd is Springtij Architecten door Timpaan gevraagd om een woongebouw voor starters te ontwerpen.

De lokatie wordt in de “visie polderlinten Haarlemmermeer” bestempeld als “Erf met collectieve woonclusters in een stedelijke context”. Dat wil zeggen dat hier ruimte is voor een moderne vertaling van een klassiek erf in de polderlinten. Concreet betekent dit dat we een eigentijds gebouw kunnen neerzetten, met veel aandacht voor een groene inrichting van het erf, en de samenhang tussen groen en architectuur. Daarenboven moet het erf een representatieve uitstraling krijgen naar de polderlinten toe, en parkeerplaatsen zoveel mogelijk uit het zicht. Op de kavel staan bovendien twee bestaande monumentale kastanjebomen, welke behouden dienen te blijven.

Uitgangspunt voor het ontwerp is de bestaande kastanje bomen te behouden en daarmee de voorgevel rooilijn in zijn geheel terug te leggen achter de boomgrens. Met de bouwhoogte van 4 lagen wordt aangesloten op de bebouwing aan de linkerzijde. Net zoals bij dit volume wordt de bovenste laag teruggelegd ten opzichte van de voorgevellijn. Hierdoor ontstaat ook een goede aansluiting bij de toekomstige bouwhoogte van 9 meter van de bebouwing aan de rechter zijde.

Het bouwvlak overlapt deels met de kruinzone van de karakteristieke bomen waardoor een deel van het bouwvlak niet bebouwd kan worden.

Terugspringende rooilijn —> Ruimte voor de kastanjebomen Terug liggende bovenste verdieping voor betere aansluiting met de omliggende bebouwing Transparante terugliggende hoofdontsluiting deelt het volume in twee kleinere eenheden.

De 42 betaalbare koopappartementen, 9 grondgebonden (49 m2), 11 penthouses (45 m2) en 22 regulier (49 m2) worden volledig geprefabriceerd. Alle constructie-, gevel- en binnenwanden en installaties worden compleet gebouwd in een fabriek in Friesland, en worden op lokatie eenvoudig opgestapeld. Als stijger dient de als eerste gebouwde houten galerieconstructie. Vervolgens hoeven ter plaatse alleen de riolering te worden aangesloten, de gevelafwerking aangebracht, en de landschapsinrichting te worden gedaan.

Het landschapsontwerp is door Copijn Landschapsarchitecten gemaakt. Aan de voorzijde staan de twee Kastanjebomen centraal in het ontwerp. Doordat het gebouw zo ver terug is komen te liggen t.o.v. van de straat is hier ruimte ontstaan voor een representatieve gezamenlijke voortuin. De gevel van het bouwdeel vlak achter de bomen heeft een zoveel mogelijk transparante gevel, om zoveel mogelijk daglicht binnen te laten in de woningen. De gevel van het andere bouwdeel is wat geslotener. Dankzij de gevelbegroeïng vanuit geïntegreerde plantenbakken loopt hier het landschap als het ware over in de gevel van het gebouw. Aan de achterzijde van het gebouw zijn zoveel mogelijk parkeerplaatsen gerealiseerd, gebruik makend van zoveel mogelijk half verharding en groen. De volledig begroeide galerijgevel zorgt er ook hier voor dat, ondanks de aanzienlijke hoeveelheid parkeerplaatsen een zeer groene ruimte ontstaat.

closeup
No image