OBS de Twamêster Wergea

Project team: Kees Draisma ism Trom Partners BV
Locatie: Wergea
Start: 2012
Oplevering: 2013
Status: Opgeleverd
Opdrachtgever: Gemeente Boarnsterhim

De Basisschool de Twamêster in Wergea is ontworpen als een boekenplank met gekleurde boeken welke onder het maaiveld is geschoven. Dit heeft zich vertaald in de gekleurde verticaal gearticuleerde puien en het golvende dak. Het dak wordt doorgetrokken tot de voorgeschreven goothoogte van 3,5 meter en vormt zo een mansardekap.

Het gebouw bestaat uit 8 lokalen die flexibel aan het leerplein en speelruimte kunnen worden gekoppeld. De groepsruimten zijn in clusters van 2 gekoppeld met daartussen een blok met toiletten en de bergruimten. Door een vide en grote trap worden de leerpleinen van de begane grond en verdieping verbonden. De lokalen zijn voorzien van een Flexio wand naar het leerplein. Op deze manier kunnen de groepsruimten maximaal profiteren van de ruimte op het leerplein.

Het gebouw is met het principe van Passief bouwen gerealiseerd. Hiervoor is het programma zo compact mogelijk opgezet, is gezorgd voor optimale oriëntatie: Alle lokalen zijn op het zuiden georiënteerd. Functies die minder warmte nodig hebben of zelfs warmte genereren (zoals de keuken) komen aan de noordzijde van het gebouw.

No image