OBS Parkschool Coevorden

Project team: Kees Draisma ism. Tromp Partners BV.
Locatie: Amsterdam
Start: 2012
Oplevering: 2014
Opdrachtgever: Onderwijs Stichting Arcade

De school is gepland in het oude schootsveld van Coevorden, het van Heutszpark wat onderdeel uit maakt van het beschermde stadsgezicht. Als beeld van de school is een verwijzing gemaakt naar de oude vestingen die midden in het schootsveld ligt.

“De vesting” is een zeer compact gebouw met een centraal onderwijsplein, waar rondom de onderwijslokalen, gymzaal en andere dienende functies liggen. Het speellokaal heeft een centrale plek aangezien deze ook voor toneelvoorstellingen gebruikt kan worden en kan zowel vanuit de gymzaal gebruikt worden als ook vanuit het centrale onderwijsplein.

Het onderwijsplein is de verbinding tussen begane grond en verdieping. Het plein is een zeer lichte ruimte door toepassing van een glazen dak. Het is een sheddak met aan de zuid zijde semi-transparante zonnepanelen en aan de noordzijde glas, waardoor alleen indirect zonlicht naar binnen komt.

De entree van de school bevindt zich aan de Poppenharelaanzijde met een oprijlaan voor de school langs waar de kiss & ride ligt. Naast de vesting aan de gymzaal-zijde bevindt zich het parkeerterrein. Dit parkeerterrein kan in de weekenden gebruikt worden door gebruikers van de gymzaal. Deze heeft een eigen entree aan stadskant. Parkeerterrein en de speelterreinen worden omzoomd door een met gras begroeide aarden wal.

De materialisering van het gebouw is een zeer robuust metselwerk, die onder een lichte hellingshoek is geplaatst. Daarin grote terug liggende ramen geplaatst zijn, hierdoor zijn zonneschermen nagenoeg overbodig en smalle ‘schietgaten’ van verschillende kleuren glas zodat in de avonduren “de vesting” veranderd in een strooisel van gekleurde oplichtende lijnen.

Doelstelling voor de nieuwbouw van de OBS Parkschool Coevorden is een energiezuinige school te realiseren waarbij verwarmings- en traditionele koelsystemen zo goed als overbodig zijn. Bij de gekozen concept opzet van school is getracht zo veel mogelijk alle facetten, zoals Programma van Eisen, duurzaamheid, landschappelijke inpassing, uitstraling van de school, innovatief gebruik van de nieuwste energie zuinige technieken, gebruiksvriendelijkheid etc. te integreren in dit concept idee.

Om het energieverlies zoveel mogelijk te beperken zullen wanden en daken zwaar geïsoleerd uitgevoerd worden, zal natuurlijke ventilatie toegepast worden, die op een energie zuinige manier opgewarmd gaat worden en zoveel mogelijk gebruik maken van passieve zonne-energie en zonnecollectoren. Maar een duurzame school is ook een goed functionerende en gemaakte school, die uniek is in zijn soort en passend bij zowel onderwijsvisie als zijn omgeving.

No image